Veliki servis vozila Metz L39 JVP Šibenik

Veliki servis vozila Metz L39 JVP Šibenik

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika obavila je 10 godišnji servis vatrogasne ljestve Metz L39.
Među ostalim radovima na ljestvi zamijenjene su sve hidrauličke cijevi na vozilu, zamjena filtera i hidrauličnog ulja. Obnovljena je pumpa za niveliranje košare i glavna upravljačka ploča. Zamijenjeni su razne elektroničke komponente kao što su prekidači, senzori i releji. Prema našem iskustvu zamjena tih komponenti pokazala se kao važna preventivna mjera. Vozila su često izložena raznim teškim vremenskim uvjetima kao što su kiša (voda), prašina, razlike u temperaturi i sl. Isto tako to su dijelovi koji su izloženi starenju. Ugrađen je novi kontrolni kabel ljestvenika. Ljestva je kompletno očišćena i podmazana, izvršen je test funkcionalnosti i podešeni su sve parametri na ljestvi.

Prema BGG/GUV-G 9102 standardu sve hidraulične komponente i uređaje potrebno je generalno servisirati, izmjeniti ulje i detaljno pregledati prema uputama proizvođača. Isto pravilo vrijedi i za Metz Aerials ljestve kao jedan od najkompleksnijih vatrogasnih alata za spašavanje ljudi.

Specifikacija radova koji se moraju izvršiti nakon 10 godina uporabe vatrogasnih ljestvi:

 • Zamjena svih hidrauličnih cijevi
 • Zamjena hidrauličnog filtera i ulja
 • Zamjena hidrauličnog ulja košare i ispiranje cijevi
 • Godišnji sigurnosni kontrolni pregled
 • Zamjena elektronskih komponenti (senzori i releji)
 • Radovi održavanja na sve četiri ploče za dodir sa tlom na poduporama
 • Elastična gumena zaštita
 • Spone
 • Zamjena svih okretnih kablova na sve četiri podupore
 • Obnova zaštite podvozja zajedno s okvirom šasije
 • Obnova svih šest brtvi na joysticima podupora, glavnoj upravljačkoj ploči i kontrolama u košari
 • Obnova pokrova upravljačke ploče sistema podupora lijevo i desno
 • Obnova pokrova kontrola košare
 • Obnova brtve na električnoj kutiji na okretnom postolju
 • Obnova brtve na električnoj kutiji na vrhu ljestvenika
 • Zamjena spojnica na selenoid ventilima
 • Obnova glavne DC-DC jedinice u PLC2 za glavni vod ljestve
 • Zamjena potenciometra za niveliranje platforme
 • Obnova glavnog kontrolnog kabla kod ljestvenika
 • Obnova kabla senzora udara kod dizanja
 • Ugradnja zaštite od špricanja za povećanje brtvljenja kučišta PLC 2
 • Ugradnja zaštitnih pokrova na nosačima podupora
 • Ugradnja plastičnih klizećih ploča na odmorištu ljestvenika
 • Konverzija senzora duljine ljestvenika na žični senzora prema najnovijim tehničkim standardima
 • Radovi kalibracije i namještanja

Mi Star d.o.o. jedini je ovlašteni servis za Metz Aerials ljestve u Republici Hrvatskoj koji omogućuje krajnjim korisnicima izvršavanje ovakvog servisa u Metz tvornici u Karlsruhe, Njemačka.