Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj: 92/2010), i pravilnika o vatrogasnim aparatima, članak 13. proizvođač odnosno njegov ovlašteni zastupnik dužan je obavljati nadzor nad serviserima koje je ovlastio za obavljanje poslova periodičkog servisa vatrogasnih aparata.
PROSTOR ZA RAD
1. Odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti
2. Osiguran radni, skladišni i prijemni dio servisa
MINIMALNA OPREMA
1. Alat opće namjene
2. Kliješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom
3. Moment ključ s potrebnim nastavcima za pritezanje
4. Vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijenosnih aparata
5. Pumpa za pretakanje CO₂ s opremom za punjenje aparata
6. Pumpa, priključci i naprave za hidrauličko ispitivanje pojedinih tipova i vrsta aparata
7. Naprava za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila
8. Uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom
9. Uređaj za punjenje i stavljanje pod tlak aparata pod stalnim pritiskom
10. Vlagomjer
11. Naprava za ispitivanje spojnih cijevi
STRUČNE OSOBE ZA SERVISIRANJE
1. Stručna osoba sa valjanim stručnim ispitom državnog tijela
2. Serviseri su dužni servis provoditi po propisanim uputama iz Uputstva za sevisiranje vatrogasnih aparata proizvođača
POKRETNI SERVIS
1. Kombi vozilo s radnom visinom od 190 cm
2. Izvod instalacije struje od 220 V
3. Uređaj za punjenje aparata dušikom pod stalnim tlakom
4. Radni stol sa škripcem i osnovnim alatom
5. Moment ključ
6. Kliješta za plombiranje
REZERVNI DIJELOVI UPUTE ZA SERVIS
1. Zaliha rezervnih dijelova
2. Upute za servis vatrogasnih aparata proizvođača