Mi Star je ime koje postoji na tržištu više od 25 godina, sinonim je za široki raspon zaštitne opreme, alata i strojeva koje koriste vatrogasci, policija, vojska, industrija i prateće službe. Našim kupcima isporučujemo obećanje sigurnosti u obliku provjerene i kvalitetne opreme s kojom se spašavaju životi i imovina, pronalazimo rješenja koja ispunjavaju specifične zahtjeve i pružamo sve prateće usluge redovnog održavanja, popravka i zakonski reguliranog ispitivanja isporučene opreme. Svoje poslovanje razvijamo na transparentan način u odnosima sa dobavljačima i kupcima, kao prvi distributer opreme sa svim cijenama i specifikacijama na web stranicama. Tokom godina poslovanja iznimno veliku pažnju posvećujemo društveno odgovornom poslovanju u kojem smo integrirali brigu za okoliš i društvo što dokazujemo implementiranim sustavima kvalitete ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001.