Pozitivan odnos prema okolišu bitan je u svim segmentima poslovanja Mi Stara. Pri tome veliku pažnju pridajemo tome da sve svoje aktivnosti provodimo na ekološki prihvatljiv način te da osiguramo da su svi proizvodi koje prodajemo ekološki prihvatljivi.

Tijekom 2011. godine uspostavljen je sustav upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001 i očekuje se potvrda sustava dodjelom certifikata u rujnu 2011. godine.

Kroz ocjenu aspekta okoliša prepoznali smo značajne aspekte okoliša kojima uspješno upravljamo. Za sve značajne aspekte okoliša definirali smo nadzor rada i pravila pri obavljanju određenih aktivnosti koje su dio naših procesa. Utvrđeni su sljedeći značajni aspekti okoliša: mogućnost izlijevanja opasnih tekućina, nastajanje elektroničkog otpada i otpadnih baterija, ergonomija te mogućnost nastanka požara i buke.

Osim toga uspostavili smo i redovita praćenja i mjerenja kroz planove nadzora nad značajnim aspektima okoliša.

Uprava je svoj odnos prema okolišu i kvaliteti izrazila kroz svoju politiku kvalitete i okoliša.