Uprava tvrtke Mi Star d.o.o. opredjeljuje se za slijedeću politiku kvalitete i okoliša.

Politika kvalitete i zaštite okoliša je održavanje i stalno poboljšavanje kvalitete poslovanja, proizvoda i usluga u području zaštitne opreme, alata i vozila, neprekidno povećanje ukupne tehničke i stručne razine te održavanje i poboljšanje primijenjenog sustava upravljanja.

Politika kvalitete i zaštite okoliša ostvaruje se:

  • Kontinuiranim ispunjavanjem zakona i norma te zahtjeva naručitelja.
  • Stjecanjem povjerenja naručitelja da će se očekivana kvaliteta postići i održavati.
  • Neprekidnom izobrazbom i praćenjem stručne osposobljenosti zaposlenika.
  • Provedbom svih aktivnosti sukladno s utvrđenim metodama i zahtjevima kupca.
  • Kontinuiranim smanjivanjem negativnih utjecaja na okoliš preventivnim aktivnostima.
  • Usklađivanjem sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša.
  • Kontinuiranom procjenom utjecaja naših radnih aktivnosti na zaštitu okoliša i definiranje mjera za smanjivanje negativnog utjecaja.
  • Stalnom obukom i informiranjem svih naših djelatnika i vanjskih suradnika i održavanjem svijesti o važnosti zaštite okoliša na najvišoj razini.
  • Javnom i otvorenom komunikacijom sa svim zainteresiranim stranama te se obvezujemo pismeno odgovoriti na svaki upit odnosno primjedbu zainteresirane strane.
  • Održavanjem najviših ekoloških standarda i osiguravanjem sve potrebne opreme za zbrinjavanje otpada i·provođenjem internih audita i ocjene uprave osiguravamo stalan nadzor i poboljšavanje Sustava.

Ispunjavanje zahtjeva i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom okoliša prema normama ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 su naše čvrsto opredjeljenje, vjerujući da to može značajno pomoći u ostvarenju naših ciljeva.

Očekujemo od svih djelatnika da sudjeluju u primjeni i poboljšavanju.

U Zagrebu, 23.06.2011.

Direktor

Mario Starčić