Servis vatrogasnih aparata – MOBIAK S.A.

CJENIK PREGLEDA SERVISA ZA OBAVLJENJE POSLOVA ISPITAVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI VATROGASNIH APARATA

- pregled stacionarnog servisa vatrogasnih aparata 350,00 EUR / 2.637,07 HRK uvećano za stvarne putne troškove prema map.hak.hr 

- pregled pokretnog servisa servisa vatrogasnih aparata 220,00 EUR / 1.657,59 HRK uvećano za stvarne putne troškove prema map.hak.hr

U Zagrebu, dana 17.04.2023.

Za MI-STAR d.o.o.,
Novska ulica 24,
10 000 Zagreb

Mario Starčić, direktor


Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), MI-STAR d.o.o., Novska ulica 24, 10 000 Zagreb, OIB: 44816778493, donosi i objavljuje:

UVJETE ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA SERVIS, ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI VATROGASNIH APARATA

OPĆI UVJETI

Članak 1.

MI-STAR d.o.o., kao zastupnik i uvoznik vatrogasnih aparata MOBIAK S.A., propisuje uvjete i izdaje ovlaštenja za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

Pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ili stručna služba (serviser), koji želi ispitivati ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata za gašenje požara MOBIAK S.A., ovlaštenom zastupniku MI-STAR d.o.o. podnosi zahtjev za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Nakon zaprimljenog zahtjeva i ispunjenja svih uvjeta propisanih ovim dokumentom, MI-STAR d.o.o. će izdati podnosiocu (u daljnjem tekstu: serviseru) zahtjeva ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

Ovlaštenje se izdaje na određeni rok od 5 godina. Ovlašteni servisi za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata trebaju imati:

 • Odgovarajući prostor
 • Tehničku opremu
 • Stručne osobe za servisiranje
 • Katalog originalnih rezervnih dijelova
 • Upute za servisiranje


UVJETI ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA

Članak 2. - Prostor

Prostor za rad:

 • Treba imati Rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti od nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti
 • Treba imati osiguran odgovarajući prostor za rad
 • U sklopu radnog prostora treba imati odgovarajući skladišni prostor za prah i prostor za skladištenje otpadnog praha te radionicu


Članak 3. - Oprema

Minimalna oprema:

 • Alat opće namjene (ključevi, kliješta, škripac…) po količini i vrsti prilagođen predviđenom opsegu rada
 • Komplet specijalnog alata za vatrogasne aparate MOBIAK S.A.ili zamjenskog alata koji odgovara navedenim vatrogasnim aparatima MOBIAK S.A.
 • Kliješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom
 • Moment ključ s potrebnim nastavcima za pritezanje
 • Vaga za kontrolu bočica razreda točnosti III, s podjelom 1 gram
 • Vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijenosnih aparata razreda točnosti III, s podjelom 10 grama
 • Vaga za kontrolu mase punjenja prijevoznih aparata razreda točnosti III, s podjelom 100 grama
 • Pumpa za pretakanje CO2 s opremom za punjenje aparata i napravom za punjenje bočica
 • Pumpa, priključci i naprave za hidrauličko ispitivanje pojedinih tipova i vrsta aparata
 • Naprava za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila
 • Uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom
 • Uređaj za punjenje i stavljanje pod tlak aparata pod stalnim pritiskom
 • Vlagomjer
 • Set žigova s oznakama od 0 do 9

Oprema mora biti ispravna i u skladu sa zakonskim propisima, vage i moment ključevi moraju imati važeću potvrdu o umjeravanju (od ovlaštene ustanove).

 

Članak 4. - Pokretni servis

Osim stacionarnog servisa, serviser može imati i pokretni servis.

Posebni uvjeti za pokretni servis su:

 • Kombi-vozilo preuređeno u servisno vozilo s važećom potvrdom o ispitivanju nakon preuređenja
 • Izvod instalacije struje 220 V
 • Vage za vaganje bočica i aparata pod stalnim tlakom
 • Uređaj za punjenje aparata dušikom pod stalnim tlakom
 • Radni stol sa škripcem i osnovnim alatom
 • Moment ključ
 • Kliješta za plombiranje

Oprema mora biti ispravna i u skladu sa zakonskim propisima, vage i moment ključevi moraju imati važeću potvrdu o umjeravanju (od ovlaštene ustanove).

 

Članak 5. - Stručne osobe za servisiranje

Ovlašteni servis za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A. mora imati u radnom ili ugovornom odnosu najmanje jednu stručnu osobu.

Stručne osobe za servisiranje vatrogasnih aparata su:

 • Osobe koje u trenutku donošenja ovih uvjeta posjeduju valjani stručni ispit ovlaštene ustanove
 • Osobe koje redovito polaze dodatna osposobljavanja propisana Zakonom


Članak 6. - Rezervni dijelovi

Prilikom servisiranja, serviseri obvezni su koristiti originalne rezervne dijelove vatrogasnih aparata MOBIAK S.A., sukladno katalogu proizvođača.

 

Članak 7. - Upute za servisiranje

Serviseri su dužni servis provoditi po propisanim procedurama iz Uputa za servisiranje vatrogasnih aparata MOBIAK S.A.

 

Članak 8. - Službeni način komunikacije

Službeni način komunikacije između uvoznika vatrogasnih aparata MI-STAR d.o.o. i servisera vrši se putem elektroničke pošte. Serviseri su dužni svu komunikaciju, koja uključuje zahtjeve za ponudom, narudžbe vatrogasnih aparata i originalnih rezervnih dijelova, primjedbe i druge opće zahtjeve za dokumentacijom slati isključivo na e-mail mistar@mistar.hr

 

NADZOR

Članak 9.

MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. će provoditi nadzor, u slučaju ne pridržavanja odredbi ovih uvjeta servisiranja, na temelju analize, nadzora MI-STAR d.o.o. i/ili prigovora korisnika usluga ovlaštenih servisera, oduzeti će se ovlaštenje za servis i održavanje vatrogasnih aparata.

Najmanje jednom u dvije godine MI-STAR d.o.o. ili proizvođač MOBIAK S.A. će provesti kod ovlaštenog servisera nadzor servisnog prostora i/ili vozila za pokretni servis, tehničke ispravnosti opreme i kontrole izvršenih radnji pri servisiranju određenih aparata sukladno čl. 13. Pravilnika o vatrogasnim aparatima.

 

Članak 10.

U slučaju da se pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ili stručna služba ne pridržava uvjeta pojedinih točaka ili uvjeta u cjelini, MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. će sastaviti zapisnik o nesukladnosti i dati rok za ispravak nesukladnosti ne kraći od 30 dana od dana pismene dostave obavijesti o nesukladnosti. Ukoliko se nakon roka ne isprave nesukladnosti MI-STAR d.o.o. ili MOBIAK S.A. oduzeti će ovlaštenje za servis i održavanje vatrogasnih aparata.

 

USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA (NN 92/10)

Članak 11.

Svi serviseri, koji imaju ovlaštenje po starim zakonskim odredbama, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) od 01.10.2011.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na web stranici MI-STAR d.o.o. www.mistar.hr

U Zagrebu, dana 01.10.2019.

Za MI-STAR d.o.o.,
Novska ulica 24,
10 000 Zagreb

Mario Starčić, direktor

Koristimo samo nužne kolačiće/cookies kako bi osigurali osnovne funkcionalnosti web stranice. Nastavljajući koristiti našu web stranicu, prihvaćate njihovu upotrebu! Više pročitajte ovdje.

Slažem se